Anne Billen

Photo of Anne BillenOffline

Er ontstaan wereldwijd veel initiatieven om een generatieve, op commons gebaseerde economie te creëren, als antwoord op de destructieve krachten inherent aan het huidige, extractieve economische model. "Act local, think global" - dat gaat niet enkel op voor productie en consumptie, maar geldt ook voor het institutionele kader, de (politiek-economische) structuren en machtsverhoudingen. Willen we kunnen opschalen, dan is er een georganiseerd tegengewicht nodig voor de (wereld)hegemonie van het trans-nationale neo-liberale businessmodel - en dat hoeven we niet van natie-staten of zelfs trans-nationale instellingen zoals de VN te verwachten. Hoe kan dat er dan uitzien, zonder in een "dictatuur van de commons" te verzeilen ? Michel Bauwens, een wereldburger met Belgische roots, en een echte visionair, schetst een aantal krijtlijnen.


Search this area

About this channel

  • 1,377 views
  • 1 articles
  • 1 follower
     

Archives


Viewed 1,377 times