Blogs

Our Articles

Wij willen graag dat mensen en organisaties - of ze nu actief zijn in de social of non profit - méér #humancentered en #purposedriven werken, waarbij écht duurzaam werken een 1ste stap is naar #distributief en #(re)generatief werken. Wij vinden met ons collectief #2BeFutureFit aansluiting bij o.a. Daniel Christian Wahl, Kate Raworth, Giles Hutchins...met bv. ook de 17 'duurzame ontwikkelingsdoelen' van de VN als een kompas voor organisaties die het radicaal anders zien en willen.

It was early 2015 when I learned about sociocracy3.0., looking for agile collaboration patterns as a mediator and business coach. In April 2016 I had the pleasure to take the course with James Priest and Lili David (3 intense days) and where I met Chris Hoerée. Since then I'm an adept of sociocracy3.0. and I'm glad that they have released a brand new version of all the patterns, the result of all trainings and facilitatings they enacted in several companies worldwide.

Isabel Carlisle reports from the European Commons Assembly in Brussels: On 16 November I was in Brussels for the first European Commons Assembly: a gathering of over 100 people from all over Europe and beyond who are stepping forward to make visible, manage and protect the resources that we as citizens hold in common. We held our session in the European Parliament, hosted by members of the Inter-Group on Common Goods: MEPs who have formed a new working group that will include strategy on the commons in political debate. This is a milestone: the meeting of these two separate groups for the purpose of proposing policy that could be enacted across EU states sends out a number of signals.

In this article - part 2 in fact - Jeremy Scrivens, Work Future catalyst, tells about the mindshift and other way of working in the Mushroom Farm (Australia). How they started for the 1st time with an Appreciative Inquiry Summit. Starting-point: the workforce on the ground floor are equals in the co-creation stakes ! A business case.

Reconceiving your current business to win in the digital age puts you into the realm of digital transformation, which is a form of end-to-end, integrated business transformation where digital technologies play a dominant role. It's all about value-co-creation and culture !

Ilse Schorrewegen is kantelaar en begeleidt mensen en organisaties, die de zaken fundamenteel anders willen aanpakken. Ze reageert regelmatig uitgebreid en onderbouwd op Bloovi-artikels. Al voor de zomer trok haar reactie op het overzicht van het Belgische Digitale Transformatie-landschap van Omar Mohout de aandacht van Mischa Verheijden. Ze stelt in die reactie dat bij digitale transformatie naast technologie de emotionele kant van transformatie minstens evenveel aandacht verdient.

Photo of Ingrid LarikOffline
October 13, 2016

Over organisatiedesign en zelforganiserende teams

Ingrid LarikIngrid Larik

Sturen op verantwoordelijkheid is maar mogelijk als duidelijk is waar je als organisatie voor staat (purpose), wat je ambities zijn....en als je werkelijk de klant centraal zet,organiseer je werk en teams rond de kernactiviteiten of de primaire processen. En pas dan spreken we van zelfsturende of zelforganiserende teams. En knopen we aan bij organisatiedesign waar het belangrijk is oog te hebben voor de interne en externe prestatie-eisen.

Load More

This add button hasn't been set up yet.


Viewed 6,595 times