Over organisatiedesign en zelforganiserende teams

By Ingrid Larik – October 13, 2016
Photo of Ingrid LarikOffline

Sturen op verantwoordelijkheid is maar mogelijk als duidelijk is waar je als organisatie voor staat (purpose), wat je ambities zijn....en als je werkelijk de klant centraal zet,organiseer je werk en teams rond de kernactiviteiten of de primaire processen. En pas dan spreken we van zelfsturende of zelforganiserende teams. En knopen we aan bij organisatiedesign waar het belangrijk is oog te hebben voor de interne en externe prestatie-eisen.

 

About the author

0 Comments

Would you like to comment?

You must be a member. Sign In if you are already a member.


Viewed 1,915 times